Prenova prostorov Nove univerze

Nova sodna stavba

Hotel Brdo

Kompleks Vila Bled

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana

Dom zaščite in reševanja

Kopališče Vevče

Poslovna stavba Gen-i

Center Znanosti