Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana

Združevanje tipologije bivanja v mestu in prostorov za prestajanje kazni zapora je glavno vodilo pri snovanju novega Zavoda za prestajanje kazni zapora Dobrunje.
Zasnova je plod raziskovanja, kako lahko arhitektura oz. snovanje prostora pomaga pri resocializaciji zapornikov. Kako ustvariti prostor, ki vključeval čim več karakteristik in elementov vsakodnevnega življenja v urbanizirani krajini. Trakti ali moduli svoje kvalitete črpajo in klasične tipologije bivanja v večstanovanjskih atrijskih soseskah. Ideja je bila zasnovati domačno okolje, prostor ki spominja na življenje izven zaporov in s tem manjša verjetnost za povratništvo pri obsojencih. Isti želji sledi zasnova delavnic za zapornike, kjer si lahko izdelajo pohištvo za opremo svojih celic. Krožen komunikacijski hodnik deluje kot ulica, ki povezuje vse posamezne enote med seboj. Kompleks je sestavljen iz zaprtega oddelka, pripora, odprtega oddelka, centra za usposabljanje zaporniških paznikov in vmesnih ozelenjenih atrijev.

Lokacija
Ljubljana

Projekt
Natečaj, 1. nagrada

Leto
2017 –

Površina
28.300 m2

Program
nastanitveni / izobraževalni / poslovni

Investitor
RS ministrstvo za pravosodje

Projektni tim:
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Aleksi Vičič
Urša Gantar
Vid Žnidaršič
Nuša Gruden