Dom zaščite in reševanja

Ob glavni cesti, prav na začetku naselja, je umeščen nov Dom zaščite in reševanja Trzin. Njegova pojavnost je neposredna reinterpretacija stolpov gasilskih domov, namenjenih sušenju cevi. Tako že od daleč forma komunicira vsebino. Ta je še poudarjena z barvano, drugače vidne betonske konstrukcije, prednjo fasado v kovinsko rdeči barvi. Pred stavbo se pojavi trg, s klopmi in lipo, javni prostor namenjen prebivalcem Trzina in uporabnikom katerega od društev, ki so dobili svoj prostor v domu.
DZIR Trzin pod eno streho združuje regionalni štab civilne zaščite, prostovoljno gasilsko društvo Trzin, planinsko društvo OAS in društvo upokojencev Trzin. S svojo vsebino stavba postane ena od osrednjih točk družabnega življenja okoliških prebivalcev. Oblikovna zasnova in podoba objekta izhaja iz dveh izhodišč. Vertikalni poudarek izhaja iz tradicionalne tipologije gasilskih domov z značilnim stolpom. Poševni padec le-tega pa iz lokalnega konteksta nizke razpršene pozidave, ki je prevladujoča v naselju. Prednje pročelje, ki meji na nov javni trg je hkrati tudi nov obraz Trzina saj stoji na vhodu v staro vaško jedro. Zadnji del se približa in zlije z okoliškimi objekti. Program, ki stavbo naseljuje narekuje tudi oblikovni izraz zunanjosti z izbiro robustnih in trpežnih materialov, betonska konstrukcija objekta je hkrati tudi njegova fasada, vročecinkane ograje, aluminijasta okna in nadstreški iz vidnega betona nad vhodi.Lokacija
Trzin

Projekt
Natečaj, 1. nagrada

Leto
2021

Površina
1.430 m2

Program
Gasilski dom / društveni prostori

Investitor
Občina Trzin

Projektni tim Arhitekti Počivašek Petranovič:
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Aleksi Vičič
Urša Gantar

Soavtorji
Tina Marn
Martin Tomažič
Andrej Ukmar

Foto
Urban Petranovič