Center Znanosti

Želeli smo zasnovati objekt, ki bi postal del vsebine in programa novega Centra znanosti v Ljubljani. Da raziščemo objekt kot eksperiment, kot izčiščen prikaz arhitekture in fizikalnih zakonitosti oziroma znanosti, ki stojijo za njo.
Namen Centra znanosti je izpostaviti in širši javnosti predstaviti dosežke slovenske znanosti in inovacij na zanimiv, razburljiv in poučen način. Zato menimo, da bi tudi ovoj, lupina takega programa morala navzven komunicirati izjemnost, svojstvenost. Da postane na lokaciji ob Barjanski cesti, pri južni mestni vpadnici Center znanosti nova prostorska dominanta. Predlagana je podoba lebdečega objekta s posledično impresivno in zahtevno konstrukcijo. Objekt je postavljen le na štirih, v notranjost pomaknjenih, stebrih. Konstrukcijski paličji prvega in drugega nadstropja sta naloženi eno na drugo na nenavaden način, z velikimi previsi prvega nadstropja. Glavna materialnost oziroma pojavnost objekta v prostoru je prav njegova kovinska konstrukcija, s transparentnimi velikimi steklenimi polnili. Vsi ostali potrebni elementi in prostori z predelnimi stenami so jasno in vidno ločeni od glavne konstrukcije objekta in s tem še poudarijo svojo neodvisnost in hkrati omogočajo kasnejše prilagajanje oziroma posodabljanje stavbe. Zares edina stalnica tega objekta je njegova osnovna konstrukcija, vi ostali elementi pa omogočajo nenehno posodabljanje in prilagajanje. Pravilen pravokoten tlorisni odtis objekta je zaradi svojstvenega programa, velikosti in lege v »parku« ob vpadnici, prostorsko izpostavljen. Pogledi iz notranjosti se odpirajo preko zelenja pripadajočega parka proti mestu in na ljubljanski grad.

Lokacija
Ljubljana

Projekt
Natečaj

Leto
2018

Površina
10.475 m2

Program
Razstavni in prireditveni prostori

Investitor
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport

Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Aleksi Vičič
Urša Gantar
Sara Škarica