Kopališče Vevče

Ustvariti želimo izkušnjo kopanja, druženja in rekreacije v objemu zelenja. S pridom izkoriščamo kvalitete lokacije – ozelenjen obrečni prostor Ljubljanice s starim drevoredom in odpiranje pogledov na polja ter zelenje na jugu.
Obstoječe kopališče Vevče se nahaja med cesto, ki pelje mimo industrijskega kompleksa Papirnice Vevče na eni strani in Ljubljanico s starim drevoredom na drugi. Postavitev longitudinalnega objekta za ves potreben podporni program kopališču deluje kot bariera pred hrupom in pogledi na grajeno krajino. Z porabo naravnih materialov pri gradnji – les, pa celotno kopališče objamemo z debli in lesenimi stebri ter poglede usmerimo proti poljem in zelenje na jugu. Linearen objekt kopališča se v prerezu proti območju papirnice in višje ležeči cesti dviga. Največjo višino objekta narekuje potrebna svetla višina telovadnice v etaži, to je 4m. Na severni strani je zasnovan večnamenski vstopni trg s parkiriščem in uvozom v garažo, tribuna in pokrito parkirišče za kolesa. Iz trga se neposredno vstopa v osrednji objekt z noptranjim bazenom, wellnessom, športno dvorano, trgovino in barom. Zunanji prostor iz urejene, ortogonalne mreže bazenov in teras počasi izginja v sproščene in naključne ambiente, ki jih ustvarja zelenje na nabrežju Ljubljanice.

Lokacija
Vevče, Ljubljana

Projekt
Natečaj

Leto
2019

Površina
10.139 m2

Program
Kopališče, rekreacija, gostinstvo

Investitor
Mestna Občina Ljubljana

Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Urša Gantar
Aleksi Vičič