Nova sodna stavba

Nova sodna stavba v Ljubljani je zasnovana kot sodoben in hkrati klasičen objekt. Njena pojavnost v prostoru komunicira z okolico resnost in strogost svojega programa, a hkrati urejenost, transparentnost in jasnost, takšno kot je njeno delovanje in namen.
Nova sodna stavba bo v skupnem objektu združila Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrajno sodišče v Ljubljani in Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, ki so sedaj razpršena po celotnem mestu in delujejo v večinoma neprimernih in nefunkcionalnih prostorih. Nova sodna stavba bi tako olajšala in skrajšala procese dela na sodiščih, hkrati pa postala nova reprezentativna upravna stavba v državi. Sodišče je za družbo izjemno pomembna institucija, ki naj bi v ljudeh vzbujala zaupanje, občutek urejenosti, pravičnosti, trdnosti, učinkovitosti in povezanosti z družbo in okoljem. In to želimo, da komunicira tudi nova sodna stavba. Nova stavba bo umeščena na območje nekdanje vojašnice za Bežigradom, na križišču Topniške in Dunajske ceste. Osnovni gabariti so že v naprej določeni z volumnom prvotnega predloga nove stavbe arhitekta Vojteha Ravnikarja. Volumen po skoraj klasičnih principih nadaljuje stavbni niz vzdolž dunajske ceste, zaključuje kare s podaljšanjem v L na vzhodu in se na križišču dvigne v poudarjen severni vogal. Reprezentativnost in pomembnost stavbe izkazuje radodaren in obsežen nov zunanji javni prostor, ki se pred stavbo definira kot vstopni trg in za stavbo prehaja v parkovno ureditev, ki povezuje že zgrajeno stanovanjsko sosesko in novo sodno stavbo z novim skupnim zelenim predprostorom. Fasadni ovoj stavbe navzven jasno komunicira programsko in konstrukcijsko ureditev objekta. Javni del stavbe v pritličju in prvih treh etažah je z velikimi okni in večjim rastrom močno povezan z okolico in mestom, v višjih etažah pa se raster zgosti in tako zagotavlja večjo mero zasebnosti upravnemu delu sodišča. Horizontalna členitev pisarniškega dela nadalje komunicira tri sestavne dele nove sodne stavbe, to so tri sodišča, ki jo naseljujejo. S tem se tudi vizualno zmanjšuje volumen celotnega objekta in se ga približa gabaritom obstoječih okoliških stavb. V pritličju je posebej poudarjena pasaža v betonskim stebruščem, ki simbolično poudarja težo in reprezentativnost programa sodne stavbe. Konstrukcija stavbe je jeklena in umaknjena na ovoj, kar dovoljuje prosto organizacijo prostora po etažah. Zunanja pojavnost stavbe je v celoti steklena, sestavljena iz zasteklitev in zaobljenih steklenih elementov v tonirani zeleni barvi ki objamejo konstrukcijo. Dosledno je ločevanje internega in javnega dela sodne stavbe, zato je glavni – javni vhod v sodni del prepoznaven in jasen. Umeščen je nas sredino glavne fasade objekta. Obiskovalci vstopajo preko glavnega vhoda v osrednjo avlo iz katere vodijo svetli krožno zasnovani hodniki ob fasadi, ki se odpirajo ven proti zelenju pred stavbo. Javni predprostor sodnih dvoran tako postane podaljšek širšega urbanega prostora in ves čas nudi stik z zunanjostjo. Preko teh hodnikov je zagotovljena tudi naravna osvetlitev vseh dvoran z nadsvetlobo.Projekt
Natečaj, 2. nagrada

Leto
2021

Površina
61.306 m2

Program
Sodišče

Investitor
Ministrstvo za pravosodje RS

Projektni tim:
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Aleksi Vičič
Urša Gantar
Petra Hribar Markelj
Jernej Borko
Andreja Ajlec
Monika Kobal
Astrid Magajna
Marcel Vičič