Zidanica Šmarjeta

Projekt prenove 150 let stare zidanice na griču nad Šmarjeto v sodobno turistično nastanitev v ospredje postavlja varovanje kulturne dediščine in ohranjanje kulturne krajine. Materialno prevladujeta les in beton, kot sodobna reinterpretacija kamna. Tudi zunanje podobe objekta nismo spreminjali, le osvežili in očistili. Hiša tako v svojem okolju ne izstopa in ohrani svojo prvotno pojavnost. V notranjost pa posežemo zgolj z programskim vstavkom iz betona, ki služi kratkoročnemu bivanju na idilični lokaciji med dolenjskimi gričevji




Zidanica se nahaja sredi gričevja nad Šmarjeto, naseljem na prehodu iz Krškega gričevja v Raduljsko hribovje. Je sestavljena iz dveh delov, kamnitega, kjer so shranjevali vino in lesenega, kjer je bila postavljena preša. Ob objektu je bil nekdaj urejen tudi manjši sadovnjak, na kar nas opominjajo stara sadna drevesa in orehi. Sledi za nekdanjim vinogradom ni več. Zasnova prenove objekta v obstoječo »lupino« zidanice vstavi nov program in njemu pripadajoče prostorske elemente iz vidnega betona. Zunanji izgled in osnovni gabariti stavbe se tako ne spremenijo. Nekdanji leseni del s prešo se zapre po celotni višini in vanj vstavimo okno skozi katerega je razgled po vsej dolini. To postane kuhinja z jedilnico. Med obstoječe kamnite stene vstavimo komunikacijsko jedro in odprt kamin ki zaključuje dnevni prostor. V mansardi se nahaja spalnica z novim oknom v obstoječi odprtini. Leseno ostrešje in nova pločevinasta streha ohranjata čar spanja v kočah z vonjem po svežem lesu in zvoku dežnih kapelj na kovinski strehi ob deževnem vremenu. Pod dnevnim prostorom v kletni etaži se uredi spalnica in nova kopalnica s kadjo, stik z zunanjostjo pa omogočamo s svetlobnikom, ki meji na oba prostora. Z zunanjo ureditvijo nismo posegali v obstoječe stanje, zgolj malce smo ga obnovili. Staro sadno drevje ostane, večina grmičevja se le malce prireže in očisti in obnovimo pot v stari sadovnjak.





Lokacija
Šmarjeta

Projekt
Idejna zasnova

Leto
2022

Površina
131 m2

Program
Prenova zidanice

Investitor
Privatni


Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Jernej Borko