Večstanovanjski objekt Livade

S preprosto potezo stopničenja oziroma zamikanja tlorisne zasnove smo zagotovili vsem stanovanjem primerno osončenje ter dvostransko orientacijo, kar sicer pri tipični zasnovi stanovanjskega bloka z osrednjim hodnikom in stanovanji nanizanimi po daljši stranici, ni mogoče. Tako tudi majhna, zelo členjena stanovanja lahko ohranijo nekatere kvalitete nadstandardnih stanovanj, ki se gradijo vse povprek.
Občina Izola načrtuje izgradnjo novega večstanovanjskega bloka z javnimi najemniškimi stanovanji na Livadah v Izoli. Stanovanja so namenjena veččlanskim gospodinjstvom, pretežno mladim družinam, zato naj bodo stanovanja večsobna in dokaj skromna po površini, saj je nizka cena najema eno glavnih vodil. Parcela namenjena stavbi je trenutno nepozidana in leži med ulico Zvonimira Miloša na zahodu, družinskimi hišami na severu in obstoječimi večstanovanjskimi bloki na jugu. Nov objekt je umeščen tako, da smiselno nadaljuje obstoječo morfologijo območja in zapolni vrzel med objekti. Lega je vzporedna s cesto, tako, da bistveno ne poslabša bivalnih pogojev stanovalcem v obstoječih blokih, predvsem pa v največji možni mri ohranjamo poglede in osvetljenost stanovanj. Vzdolžna lega objekta v smeri SZ – JV je razlog za stopničenje objekta v tlorisni zasnovi, da na ta način zagotovimo primerno osončenost notranjih prostorov na severno-vzhodni strani tudi v zimskih mesecih. Kot neposredna posledica takšne zalomljene tlorisne zasnove objekta se na fasadi pojavijo kotna okna, ki tako vsakemu, še tako majhnemu stanovanju omogočijo dvostransko osvetljenost in orientacijo. Dnevni prostori vseh stanovanj imajo tudi neposreden izhod na ložo, zaradi oken po celotni višini pa se dnevni prostor vizualno razširi tudi v zunanjost. Vhod v stavbo je zasnovan kot trg s klopjo, namenjen srečevanju in druženju stanovalcev. Na strehi je predlagan skupna zelena terasa, kot razširitev družabnih prostorov v zunanjost. Stanovanja so zasnovana po enakem kopitu, sestavljena so iz nočnega dela s spalnico s kopalnico ter bivalnega dela z dnevnim prostorom s kuhinjo in jedilnico. Zaradi tlorisnih zamikov je vsako stanovanje v etaži nekoliko drugačno, bolj individualno.


Lokacija
Izola

Projekt
Idejna zasnova

Leto
2022

Površina
2.850 m2

Program
Večstanovanjski objekt

Investitor
Občina Izola


Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Hana Mihelčić
Astrid Magajna