Večstanovanjski objekt Dvořakova

Želimo ustvariti stavbo, kjer je prijetno bivati, v kateri se njeni stanovalci počutijo varno, so del medsosedske skupnosti, na katero se lahko zanesejo in zanjo skrbijo – kot za svoj dom.
Atrijski večstanovanjski objekt na Dvorakovi ulici v Mariboru je zasnovan tako, da s svojo vsebino in programsko razporeditvijo spodbuja naključna srečanja med stanovalci. Da postane več, kot le stroj za spanje/bivanje, da postane reaktor socializacije, pomoči in solidarnosti. Zato so v blok umeščene tudi delavnice, bar, prostor za delo od doma, atrijsko dvorišče z otroškimi igrali, pohodna terasa z visokimi gredami in vrtički in prostorom za druženje in šport. V pritličju se nahaja tudi soba namenjena gostom stanovalcev, da lahko brez težav prespijo. Projekt ves čas išče ravnotežje med ustvarjanjem skupnih, javnih prostorov in zagotavljanjem zasebnosti in zavetja, ki ga mora dom nuditi svojemu prebivalcu. Ta dvojnost se kaže tudi v zunanji podobi objekta, ki proti mestu kaže zelo tektonsko, urejeno, racionalno fasado iz grobega mineralnega ometa in s tem dopolni obstoječe strnjeno tkivo. Proti notranjosti pa se odpira z lesenim ovojem, ki sočasno deluje kot gank niza balkonov in daje domačen, prijeten in topel občutek. Sama oblika stavbe izhaja iz konteksta mesta in predpisanega stanovanjskega programa. Umeščen je v strnjen mestni prostor in nadaljuje obstoječi ulični niz Dvorakove ulice in ulice Moše Pijada, ter hkrati smiselno zaključuje mestni kare. Na križišču omenjenih ulic se objekt umakne proti notranjosti in pred njim se ustvari nov mestni trg z javnim programom. Ta večstanovanjski objekt je smiselno razdeljen na tri dele s pripadajočimi komunikacijskimi jedri, kar zagotavlja kratke hodnike do posameznih enot in s tem čimmanj neizkoriščenega prostora v stanovanjske namene.

Lokacija
Maribor

Projekt
Natečaj, zvišano priznanje

Leto
2022

Površina
10.234 m2

Program
Stanovanja za mlade

Investitor
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Projektni tim:
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Urša Gantar
Aleksi Vičič
Jernej Borko
Andreja Ajlec
Marcel Vičič