Stanovanjsko poslovni objekt NT6

Sodoben večstanovanjski objekt se pojavi kot mestna palača ob Seidlovi cesta, a ima hkrati na dvoriščni strani podobo dveh manjših blokov med zelenjem.
Na z natečajno nalogo predpisani lokaciji novega večstanovanjskega objekta v Novem mestu lahko razberemo dva prevladujoča ambienta: hrupno, mestno linijsko pozicijo na severni strani in mirno, južno, skoraj parkovno, dvoriščno stran. Večnamenski objekt tako zasnujemo kot neposreden odgovor na lokacijske pogoje. Ima dvojno pojavnost v prostoru, dva bloka povezana v parterju, na eni strani strogo urejeno in ortogonalno nadaljuje linijo ceste, na notranji strani pa se s tlorisno razgibanostjo prilagaja nepravilni obliki parcele in določenim omejevalnim linijam ter se urbanistično nadaljuje v odprto karejsko zazidavo. S svojo obliko ohranja in uokvirja pogled na zvonik kapiteljske cerkve iz bližnje gimnazije. Javno pritličje je dostopno iz vseh strani, stekleni ovoj umaknjen za konstrukcijo pa mestoma poudari vhode in postane nadkrit zunanji prostor. V nadstropja je umeščenih 71 stanovanj štirih različnih velikosti, a hkrati, zaradi tlorisne razgibanosti objektov, omogočajo veliko raznolikosti. Vsa stanovanja imajo najmanj dvostransko orientacijo in se odpirajo proti parku in zelenju. Dostop do posameznih enot je preko dveh osrednjih stopnišč, ki se vijeta okoli svetlobnika.

Lokacija
Novo Mesto

Projekt
Natečaj, 1. nagrada

Leto
2020

Površina
14.569 m2

Program
Stanovanjski / poslovni

Investitor
Trgograd d.o.o.

Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Aleksi Vičič
Astrid Magajna
Urša Gantar
Tinka Dolinar