Stanovanjska soseska Litijska – Pesarska

Pri ustvarjanju soseske želimo zagotoviti stanovalcem racionalna, a hkrati raznolika stanovanja in stanovalce posameznega bloka ter cele soseske povezati v skupnost, v dom.

Obliko in orientacijo treh novih stanovanjskih blokov sta narekovala osončenost stanovanj, da bi dosegli v največji možni meri osončena stanovanja v notranjosti in usmerjanje pogledov stran od okoliških objektov ter v zelenje. Prostor med novimi stavbami pa postane park oziroma trg, prostor druženja, prostočasnih aktivnosti in srečevanja. Ta vstopni trg ob Pesarski cesti je zasnovan, kot ločilni sloj, ki vzpostavlja distanco od motoriziranega prometa proti novi soseski. V treh blokih predlagamo racionalna stanovanja štirih osnovnih tipov, ki pa so zaradi svoje umestitve v objektu vedno drugačna, posebna – individualna. Stanovanja v objektu so povezana s skupnim hodnikom, ki s stopnišči tvori osrednji, tudi vizualno povezan, prostor. Prav ta osrednji prostor ustvarja skupnost, ker je prostor naključnih srečanj in druženj med stanovalci. Tlorisna oblika objektov izhaja iz oblike parcele, potrebe po osončenosti in odpiranja pogledov med stavbami. Tlorisno se objekti razširijo proti jugu, s čimer kar največ stanovanj prejme vzhodno, južno ali zahodno neposredno osončenje. Bloki so organizirani centralno, okoli jedra ki vsebuje glavno stopnišče in skupne horizontalne komunikacije. Majhne spremembe in drugačnosti v prilagoditvi tlorisov osnovni geometriji se kažejo tudi na sicer enotno oblikovanih fasadah z prilagoditvami v velikostih odprtin, s spremembami višin in širin balkonskih odprtin, poševno zaključenim vencem… Vse te raznolikosti vnesejo določeno dinamiko in se odzivajo neposredno na mikrolokacijo posamezne enote.


Lokacija
Stanovanjska soseska Litijska – Pesarska

Projekt
javni natečaj, 3. nagrada

Leto
2020

Površina
12.514 m2

Program
Stanovanja in poslovni prostori

Investitor
Javni stanovanjski sklad MOL

Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Urša Gantar
Tinka Dolinar
Aleksi Vičič
Astrid Magajna

Sodelavci:
Mitja Kovačec
Peter Berglez