Soseska Lagom

Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Lagom

Sodobna soseska, ki stanovalcem ponuja veliko stopnjo zasebnosti, vso ugodje storitev mestnega življenja in hkrati neposreden stik z naravo. V sosesko so umeščena, poleg klasičnih stanovanj tudi varovana stanovanja za starostnike in vrtec.

Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Lagom
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Lagom
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Lagom
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Lagom
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Lagom
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska LagomV prvi fazi projekta je zasnovanih šest stanovanjskih blokov, postavljenih v dve vrsti v smeri JZ – SV. Med objekti so v vzdolžni smeri predvidene sprehajalne poti, v prečni smeri pa programski »klini« z urejenimi skupnimi površinami kot so igrišča, ploščadi za druženje ipd. V prvo kletno etažo pod objektoma ob bajerju je umeščen vrtec, saj se zaradi padca terena v celoti odpira po daljši stranici na bajer in trevnik pred njim. Stanovanja v blokih so razporejena po celotnem obodu stavbe z osrednjim hodnikom. Ta so zasnovana kot konstrukcijsko samostojne enote, znotraj katerih je omogočena popolna prilagoditev in individualizacija stanovanja. Vhod v stanovanje se vedno nahaja na sredini enote, prostori pa razdeljeni na dnevni – bivalni del in nočni – spalni del. Vsaka enota se navzven zaključi z veliko ložo, ki je tako centralna točka stanovanja in njegova glavna kvaliteta. Zunanja pojavnost blokov je poenotena in koherentna. Členjena je horizontalno, po etaži sestavljena iz dveh trakov, parapet kot kontinuiran trak ki se vije okoli objekta, ter trak okenskih površin umaknjen proti notranjosti. S tem je omogočena hkrati dovoljšna osvetljenost in zasebnost.

Lokacija
Ljubljana – Črnuče

Projekt
v gradnji

Leto
2021

Površina
23.285 m2

Program
stanovanjska soseska

Investitor
ZL Living d.o.o.


Projektni tim Arhitekti Počivašek Petranovič:
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Astrid Magajna
Andreja Ajlec
Petra Hribar Markelj

V sodelovanju z Bevk Perović arhitekti