Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Aro

Soseska Aro

Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Aro

Ustvariti želimo izkušnjo kopanja, druženja in rekreacije v objemu zelenja. S pridom izkoriščamo kvalitete lokacije – ozelenjen obrečni prostor Ljubljanice s starim drevoredom in odpiranje pogledov na polja ter zelenje na jugu.

Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Aro
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Aro
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Aro
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Aro
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Aro
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska Aro
Arhitekti Pocivasek Petranovic - soseska AroZasnovo treh novih večstanovanjskih objektov ob robu mesta Postojna določa že zazidalni načrt za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje. Znotraj postavljenih okvirjev smo želeli zasnovati stanovanjske stavbe, ki se neposredno povezujejo z okoliškim zelenjem odpirajo poglede proti naravi. Objekti so na parceli razporejeni tako, da so stanovanja orientirana na vzhod in zahod, med seboj vzporedni a vzdolžno zamaknjeni, tako da si med seboj ne zapirajo pogledov, ter se kaskadno dvigujejo po terenu. Vsa stanovanja so organizirana po enakem principu, razdeljena so na nočni in dnevni del, spalnice, otroške sobe in dnevna soba se vedno nahajajo ob fasadi in so zato dobro osvetljene. Iz dnevnega prostora se prehaja na pripadajočo ložo ali teraso z vrtom. Zunanja podoba blokov je enostavna, monolitna. Poudarjena je v horizontalni smeri, kjer se izmenjujeta zastekljeni pas z ložami in zelenjem ter polni del medetažnih plošč. Okna so prekinjena s poudarjenimi elementi, ki izstopijo iz ravnine oken navzven in z globino še poudarijo vidno konstrukcijsko zasnovo stavbe. Fasada je kontaktna, grobo ometana. Vsi ostali zunanji potrebni elementi stavb (žlebovi, strelovodi etc.) so umaknjeni in skriti za fasado stavbe, s čimer je še poudarjena oblikovna preprostost, monolitnost stavbe.

Lokacija
Postojna

Projekt
Idejna zasnova

Leto
2022

Površina
2.376 m2

Program
stanovanjska soseska

Investitor
Inpostojna, d.o.o.


Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Andreja Ajlec
Astrid Magajna
Jernej Borko