Lokacija

Ljubljana

Projekt

natečaj, 1. nagrada

Površina

28 300 m2

Program

nastanitveni / izobraževalni / poslovni

Leto

2017 –

Investitor

RS Ministrstvo za pravosodje

Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič

Aleksi Vičič

Urša Gantar

Vid Žnidaršič

Nuša Gruden

Lokacija

Ljubljana

Projekt

natečaj, 1. nagrada

Površina

28 300 m2

Program

nastanitveni / izobraževalni / poslovni

Leto

2017 –

Investitor

RS Ministrstvo za pravosodje

Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič

Aleksi Vičič

Urša Gantar

Vid Žnidaršič

Nuša Gruden

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana