Stanovanjska soseska Litijska – Pesarska
Lokacija
Stanovanjska soseska Litijska – Pesarska

Projekt
javni natečaj, 3. nagrada

Leto
2020

Površina
12.514 m2

Program
Stanovanja in poslovni prostori

Investitor
Javni stanovanjski sklad MOL

Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Urša Gantar
Tinka Dolinar
Aleksi Vičič
Astrid Magajna

Sodelavci:
Mitja Kovačec
Peter Berglez