Prenova prostorov Nove univerze
Lokacija
Ljubljana

Projekt
Izvedeno

Leto
2018

Površina
1320 m2

Program
Fakulteta

Investitor
Nova univerza

Projektni tim

Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Aleksi Vičič
Sara Škarica
Urša Gantar
Nuša Gruden

Avtor stropne inštalacije v avli
Dan Adlešič

Foto
Urban Petranovič