Nova sodna stavba
Lokacija
Ljubljana

Projekt
Natečaj, 2. nagrada

Leto
2021

Površina
61.306 m2

Program
Sodišče

Investitor
Ministrstvo za pravosodje RS

Projektni tim:
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Aleksi Vičič
Urša Gantar
Petra Hribar Markelj
Jernej Borko
Andreja Ajlec
Monika Kobal
Astrid Magajna
Marcel Vičič