Večstanovanjski objekt Erjavčeva
Lokacija
Ljubljana

Projekt
Natečaj

Leto
2019

Površina
1.815 m2

Program
Stanovanjski / Poslovni

Investitor
Privatni

Projektni tim:
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Aleksi Vičič
Urša Gantar
Astrid Magajna
Sara Škarica