Hiša Dov

Hiša v sami osnovi sledi urbanističnim principom obstoječega grajenega tkiva; pozicionirana je tesno ob cestišče, sleme je vzporedno z okoliškimi hišami. Ima pa hiša tudi drugo, skrito pojavnost, ko se pravokotno na osnovni volumen izteče v vrt z izraščenim prostorom dnevne sobe, ki se odpira na vse tri strani kot polotok, ki se razteza v okoliško zelenje.
V naselju Koseze v občini Vodice smo na parceli tik ob glavni cesti zasnovali novo enodružinsko hišo. Naselje sestavljajo manjša skupina hiš, ki ležijo južno od gozdnatega Koseškega hriba ob cesti, ki povezuje Vodice in Mengeš. Prepoznane kvaliteti lokacije sta neposredna bližina gozdnega roba, ki hišo omejuje na severni strani parcele in pogled preko polj proti zahodu, a nas je hkrati vodila tudi omejitev, ki jo predstavlja prometna cesta na južni strani. Osrednji podolgovati volumen, potisnjen čisto na rob parcele ob cesto tako deluje kot bariera in ustvarja zavetje in tvori nov zeleni vrtni ambient na severni strani hiše. Sekundarni volumen se pravokotno pripne na osnovni volumen in se odpira v smeri V-Z. Da bi ujeli tudi južno svetlobo v hišo, osrednji volumen odpremo v strehi s svetlobnikom, ki s svojo mehkobo omogoča mešanje svetlobe in daje občutek povezave z vrtom, ki ga vidimo skozi okno na severni strani. Sekundarni volumen – paviljon s svojo odprtostjo in umeščenostjo postaja del vrta, hkrati pa zaradi pravokotnega zareza v osnovni volumen vrt predeluje na dva mikroambienta znotraj celotnega ambienta vrta. Vizualna podoba hiše z materialnostjo močno izhaja iz okolice in poustvarja strukturo posivenih lesenih ovojev okoliških hlevov in senikov s strukturiranim vidnim betonom.

Lokacija
Koseze pri Vodicah

Projekt
Idejni projekt

Leto
2021

Površina
288 m2

Program
Enodružinska hiša

Investitor
Privatni

Projektni tim
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Anderja Ajlec
Urša Gantar
Astrid Magajna