Večstanovanjski objekt Erjavčeva

Je hiša v parku in je hiša v središču mesta s pogledom na ljubljanski grad in Rožnik. Zaradi dvojnosti njene umestitve se na stavbi pojavita dva sloja, prvi uniformiran, skoraj anonimen in v direktnem dvogovoru z okoliškimi večstanovanjskimi stavbami jasno komunicira svoj namen. Drugi sloj, mehek, porozen in spremenljiv pa sledi organizaciji notranjih prostorov in zatorej vsakokrat individualen.
Večstanovanjski objekt Erjavčeva se nahaja v parku ob Erjavčevi cesti, v strogem središču Ljubljane. 10 posameznih stanovanjskih enot je umaknjenih v notranjost armiranobetonske konstrukcije, kar stanovalcem zagotavlja višjo mero zasebnosti, hkrati pa z razbremenitvijo stroge geometrije notranjih prostorov omogoča raznolike zunanje in notranje bivalne prostore, ki se odpirajo s pogledom v zelenje okoliških dreves. V parku se ohranijo vsa obstoječa zdrava drevesa, uredijo se površine za igro in rekreacijo. V pritličju objekt se poleg vhoda in nad kritega parkirišča nahaja še gostinski lokal, ki odpira pritličje v javni prostor ožjega središča. Zunanja fasada objekta pripada mestu – iz litega pigmentiranega vidnega betona – deluje sodobno, tektonsko in razgalja konstrukcijsko logiko objekta. Za to strogo, urejeno mestno fasado se pojavi druga, steklena fasada stanovanj, ki je od prve ločena z vmesnim prostorom – ložami po celotnem obodu hiše. Ni omejena z konstrukcijsko mrežo stavbe in se tako popolnoma prilagodi razporeditvi notranjih prostorov, se mestoma čisto približa in postane zgolj okno, mestoma zelo odmakne in postane razširjen bivalni prostor v zunanjosti.

Lokacija
Ljubljana

Projekt
Natečaj

Leto
2019

Površina
1.815 m2

Program
Stanovanjski / Poslovni

Investitor
Privatni

Projektni tim:
Davorin Počivašek
Urban Petranovič
Aleksi Vičič
Urša Gantar
Astrid Magajna
Sara Škarica